Highest Quality
from Germany

King Kong Tools za TMC Cancela

BFS535SD

     

  • zub za TMC Cancela mulčer sa dva metričkima finima navojema (M16x1.5)
  • varijanta sa dve hardmetal pločice i dodatnom zaštitom na čeličnem odlivu
  • hardmetal garantira ekstremno dugi vijek trajanja alata
  •