Highest Quality
from Germany

King Kong Tools za Doppstadt sporo rotirajući

KFS1060-P

     

  • KingKong-Tools zub sa dodatnim navarom od hardmetala za ORCA sistem alata
  • pasuje nosilacu KHS1011
  • pribor je jednak kao za AK liniju (šarafi,..)
  •