Highest Quality
from Germany

King Kong Tools za Husmann

KFS1120-P

     

  • zub sa King Grit™ navarom za Husmannn drobilace
  • varijanta otporna na udarace sa navarom od hardmetala, priporučen za mljevanje zagađenog materijala sa veliko željeza
  •