Highest Quality
from Germany

King Kong Tools za Bandit®

Uvjeti:
BANDIT® i THE BEAST® su registrirani zaštitni znakovi Bandit Industries Inc. Dijelovi na sliki su proizvedeni u tvrtki King Kong i nisu odobreni ili potvrđeni sa strane tvrtke Bandit Industries Inc. za upotrebu na njihovim mašinama.

BFZ262

     

  • dlijeto sa ekstremno dugim vijekom trajanja
  • oštar rub omogučava odlično rezanje materijala
  • ekstra širok zasnov zuba omogučava boljo zaštito nosilaca
  •