Highest Quality
from Germany

King Kong Tools za Bandit®

Uvjeti:
BANDIT® i THE BEAST® su registrirani zaštitni znakovi Bandit Industries Inc. Dijelovi na sliki su proizvedeni u tvrtki King Kong i nisu odobreni ili potvrđeni sa strane tvrtke Bandit Industries Inc. za upotrebu na njihovim mašinama.

KFS1025-P

     

  • zub “kandža” za nosilac BHZ31
  • varijanta sa navarom od hardmetala
  • priporučen za uptrebo sa materialom koji podrži mnogo nečistoća (željezo)
  •